fbpx
Veletrh pracovních příležitostí ŽIJE a bude se konat ve středu 5.dubna 2023 na FAI UTB ve Zlíně

Veletrh pracovních příležitostí ŽIJE a bude se konat ve středu 5.dubna 2023 na FAI UTB ve Zlíně

Další ročník veletrhu se bude konat ve středu 5. dubna 2023. Centrální expozice veletrhu proběhne tradičně na Fakultě aplikované informatiky. Zaměstnavatelé mohou oslovit studenty všech fakult v rámci jednoho veletrhu.

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín ŽIJE!

Veletrh pracovních příležitostí se tento rok bude konat živě v prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na 28. ročník akce přijede třicítka firem, které budou nabízet uplatnění všem studentům napříč našimi obory. Tradičně nejsilnější zastoupení má odvětví průmyslu spojená s našimi fakultami napříč UTB. Zaměstnavatelé našim absolventům a studentům možnosti nejen uplatnění ale také řadu trainee programů, témat pro diplomky a bakalářky, brigády, praxe či stáže a dokonce stipendia.  

Aktuální informace o akci se dozvíte na veletržním webu: https://ikarierajevyzva.cz

V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín, který je již 20 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, velkému množství příležitostí, soutěží a doprovodnému programu je veletrh mezi studenty oblíben. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Fotogalerii z posledního živého veletrhu konaného na Fakultě technologické naleznete zde.

Fotogalerii z posledního živého veletrhu konaného na Fakultě aplikované informatiky naleznete zde.

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5). Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Těšíme na setkání na živém veletrhu!

Tým IAESTE UTB Zlín

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in