fbpx
Pokyny k Veletrhu pracovních příležitostí na Fakultě technologické

Pokyny k Veletrhu pracovních příležitostí na Fakultě technologické

Vážení zástupci zaměstnavatelů,

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s přijatými opatřeními v souvislosti s rostoucím rizikem šíření koronaviru (RR/5/2020), reflektujeme na rozhodnutí rektora UTB, které ruší konání veškerých konferencí, kulturních, sportovních a společenských akcí, a rušíme konání Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra, který se měl konat ve středu 1. dubna 2020.

Toto opatření bylo přijato na dobu neurčitou. Nicméně v případě, že by bylo odvoláno v průběhu následujícího měsíce, předpokládáme (po dohodě) za možný náhradní termín konání veletrhu úterý, 28. dubna 2020.

Předpokládané vydání Katalogu veletrhu iKariéra omezeno není, dále jej zpracováváme, vydáme v tištěné i elektronické podobě a budeme je distribuovat v rámci jednotlivých fakult naší univerzity. V souvislosti s tím bychom Vás chtěli požádat o akceptaci nákladů spojených s tiskem katalogu, které jsou vyjádřeny částkou nepřímé účasti na našem veletrhu.

V případě, že jste měli objednánu standardní účast ve výši 18.900,- Kč bez DPH, Vás chceme požádat o úhradu nákladů Katalogu ve výši 4.900,- Kč bez DPH.

Pokud jste měli objednánu účast + kreativní stranu ve výši 23.800,- Kč bez DPH, Vás chceme požádat o úhradu nákladů ve výši 4.900,- + 6.900,- Kč bez DPH, celkem tedy 11.800,- Kč bez DPH.

Tyto náklady bychom fakturovali s termínem vydání katalogu.

O všech aktuálních změnách Vás budeme informovat osobně prostřednictvím emailů. Za předpokladu, že by došlo k odvolání zákazu z důvodu uklidnění situace v rámci jedno měsíce, pokusili bychom se veletrh zorganizovat v náhradním dubnovém termínu (28. dubna 2020), pokud by to nešlo, přesuneme jeho konání na termín podzimní. Po termínu konání veletrhu bychom dofakturovali pouze rozdíl mezi částkou za katalog a účastí na veletrhu.

Věříme, že toto opatření přispěje k stabilizaci situace. Případné dotazy Vám rád zodpovím na telefonu 77 44 33 007 nebo na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Martin Mikeska

President IAESTE UTB Zlín

 

Pokyny k organizaci veletrhu na Fakultě technologické FT UTB ve Zlíně. Podrobnosti o průběhu dne, upřesnění služeb a akcí v průběhu veletržního dne.

Veletrh pracovních příležitostí Fakulta technologická

Veletrh pracovních příležitostí se tento rok bude konat v prostorách Fakulty technologické (U15), která je jednou ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická, budova U15
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Termíny a uzávěrky

Uzávěrka smluv na veletrh: 21. února 2020

Uzávěrka dodání grafických podkladů: 28. února 2020

Upload grafických podkladů pro katalog (logo, obrázek, texty) najdete zde

Uzávěrka korektur: 6. března 2020

Specifikace požadavků na vybavení a upřesnění organizace expozice Vaši firmy prosím vyplňte zde

Kontaktní osoba pro organizaci veletrhu:

Denisa Karolyová, +420 608 200 788, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Každý rok veletrh navštíví přibližně 600 studentů technologických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Katalog pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín, který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2500 kusů výtisků pro celou univerzitu. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, množství firem, soutěží a doprovodnému programu je veletrh mezi studenty oblíben. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Příjezd na místo, parkování

Každý vystavovatel má zajištěno jedno parkovací místo na veřejném parkovišti Gahurova, cca 50 m od fakulty. Pro vykládku expozice lze využít několika minutové parkování před budovou, vůz je pak ale nutné zaparkovat na vymezené části veřejného parkoviště. Parkovné je uhrazeno.

Stěhování expozice, stavba expozice

Pro stěhování a stavbu expozice máme zajištěny brigádníky, je ale potřeba přijet na místo včas tak, aby brigádnící stihli pomoci všem vystavovatelům. Je nutné brát v potaz čas pro vyložení auta, přestěhování a postavení expozice na určeném místě, cca 20 minut na stánek.

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty technologické (U15). Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

7:00-8:30 Stavění stánků a expozic, příjezd vystavovatelů

8:50 Úvodní zdravice děkana Fakulty technologické

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí

10:00 První blok prezentací zaměstnavatelů pod názvem První krok ke kariéře v odvětvích automobilového průmyslu

12:00 Druhý blok prezentací zaměstnavatelů pod názvem První krok ke kariéře v odvětvích potravinářského průmyslu

13:00 Třetí blok, prezentace Jobcentra UTB ve Zlíně na téma První krok k úspěšné kariéře

15:00 Předpokládaný konec

 

Občerstvení

V průběhu dne hostesky nabízí zástupcům zaměstnavatelů čaj, kávu, minerální vody, koláčky a ovoce. Mezi 11:00 - 13:00 hodinou probíhá oběd v menze, zástupci firem si mohou vybrat jídla z meníček.

Fotodokumentace

Z veletrhu bude pořízena fotoreportáž, fotky budou zaslány na odkaze ke stažení jak všem vystavujícím, tak studentům na našich sociálních sítích.

 

 

Stáhnout přílohy:

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Naposledy změněnostředa, 04 březen 2020 13:54
(1 Hlasovat)
×

Log in