fbpx
Pokyny k Veletrhu pracovních příležitostí na Fakultě aplikované informatiky

Pokyny k Veletrhu pracovních příležitostí na Fakultě aplikované informatiky

Vážení zástupci zaměstnavatelů,

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s přijatými opatřeními v souvislosti s rostoucím rizikem šíření koronaviru (RR/5/2020), reflektujeme na rozhodnutí rektora UTB, které ruší konání veškerých konferencí, kulturních, sportovních a společenských akcí, a rušíme konání Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra, který se měl konat ve středu 1. dubna 2020.

Toto opatření bylo přijato na dobu neurčitou. Nicméně v případě, že by bylo odvoláno v průběhu následujícího měsíce, předpokládáme (po dohodě) za možný náhradní termín konání veletrhu úterý, 28. dubna 2020.

Předpokládané vydání Katalogu veletrhu iKariéra omezeno není, dále jej zpracováváme, vydáme v tištěné i elektronické podobě a budeme je distribuovat v rámci jednotlivých fakult naší univerzity. V souvislosti s tím bychom Vás chtěli požádat o akceptaci nákladů spojených s tiskem katalogu, které jsou vyjádřeny částkou nepřímé účasti na našem veletrhu.

V případě, že jste měli objednánu standardní účast ve výši 18.900,- Kč bez DPH, Vás chceme požádat o úhradu nákladů Katalogu ve výši 4.900,- Kč bez DPH.

Pokud jste měli objednánu účast + kreativní stranu ve výši 23.800,- Kč bez DPH, Vás chceme požádat o úhradu nákladů ve výši 4.900,- + 6.900,- Kč bez DPH, celkem tedy 11.800,- Kč bez DPH.

Tyto náklady bychom fakturovali s termínem vydání katalogu.

O všech aktuálních změnách Vás budeme informovat osobně prostřednictvím emailů. Za předpokladu, že by došlo k odvolání zákazu z důvodu uklidnění situace v rámci jedno měsíce, pokusili bychom se veletrh zorganizovat v náhradním dubnovém termínu (28. dubna 2020), pokud by to nešlo, přesuneme jeho konání na termín podzimní. Po termínu konání veletrhu bychom dofakturovali pouze rozdíl mezi částkou za katalog a účastí na veletrhu.

Věříme, že toto opatření přispěje k stabilizaci situace. Případné dotazy Vám rád zodpovím na telefonu 77 44 33 007 nebo na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Martin Mikeska

President IAESTE UTB Zlín

 

Pokyny k organizaci veletrhu na Fakultě aplikované informatiky FAI UTB ve Zlíně. Podrobnosti o průběhu dne, upřesnění služeb a akcí v průběhu veletržního dne.

Veletrh pracovních příležitostí Fakulta aplikované informatiky

Veletrh pracovních příležitostí se tento rok bude konat v prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5), která je jednou ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Termíny a uzávěrky

Uzávěrka smluv na veletrh: 21. února 2020

Uzávěrka dodání grafických podkladů: 28. února 2020

Upload grafických podkladů pro katalog (logo, obrázek, texty) najdete zde

Uzávěrka korektur: 6. března 2020

Specifikace požadavků na vybavení a upřesnění organizace expozice (upload ppt prezentrace) Vaši firmy prosím vyplňte zde

Kontaktní osoba pro organizaci veletrhu:

Jan Stračinský +420 77 44 33 099, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Každý rok veletrh navštíví přibližně 600 studentů informatiky a IT oborů. V rámci veletrhu je vydáván Katalog pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín, který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2500 kusů výtisků pro celou univerzitu. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, množství firem, soutěží a doprovodnému programu je veletrh mezi studenty oblíben. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Příjezd na místo, parkování

Každý vystavovatel má zajištěno jedno parkovací místo v areálu fakulty. Parkování je z boku fakulty a po zaparkování si veškeré věci odnesete na místo přes boční vchody a budovu. Zelená šipka značí vstup pro návštěvníky veletrhu.

Stěhování expozice, stavba expozice

Pro stěhování a stavbu expozice máme zajištěny brigádníky, je ale potřeba přijet na místo včas tak, aby brigádnící stihli pomoci všem vystavovatelům. Je nutné brát v potaz čas pro vyložení auta, přestěhování a postavení expozice na určeném místě, cca 20 minut na stánek.

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5). Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

7:00-8:30 Stavění stánků a expozic, příjezd vystavovatelů

8:50 Úvodní zdravice děkana Fakulty aplikované informatiky

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí

9:30 První blok prezentací zaměstnavatelů pod názvem První krok ke kariéře v IT odvětvích

15:00 Předpokládaný konec

 

Občerstvení

V průběhu dne hostesky nabízí zástupcům zaměstnavatelů čaj, kávu, minerální vody, koláčky a ovoce. Mezi 11:00 - 13:00 hodinou probíhá oběd v menze, zástupci firem si mohou vybrat jídla z meníček.

 

Fotodokumentace

Z veletrhu bude pořízena fotoreportáž, fotky budou zaslány na odkaze ke stažení jak všem vystavujícím, tak studentům na našich sociálních sítích.

 

Stáhnout přílohy:

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Naposledy změněnostředa, 04 březen 2020 13:54
(2 hlasů)
×

Log in