fbpx

DTP

Pokyny pro grafické podklady a DTP

Projekt iKariéra 2022

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín 2022, středa 6. dubna 2022, FAI UTB Zlín

Přestože jsme doufali, že se roky pandemie ztratí stejně jako přišly, není tomu tak. Komplikace přetrvávají a bohužel, ani dnes nevíme, jestli se situace za půl roku zlepší. Proto jsme připravili tři možné scénáře veletrhu.

Scénář 1: Ideální živý veletrh bez restrikcí a omezení – takové akci dáváme jedničku a přáli bychom si, aby ji bylo možné realizovat. Bude se konat ve středu, 6. dubna 2022 v prostorách Fakulty aplikované informatiky (U5) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín (Katalog), který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Scénář 2: Živý veletrh s restrikcemi a omezeními – očekáváme limity skupin pro setkávání řekněme do 30ti až 50ti osob – takové akci dáváme dvojku a i s těmito limity bychom ji chtěli realizovat. Bude to ale časově náročné, protože nebude možné setkání velké skupiny osob, jak je tomu na veletrhu zvykem. Bude se konat ve středu 6. dubna 2022 v prostorách několika fakult najednou tak, aby bylo možné setkání několika málo zaměstnavatelů se studenty požadovaných oborů. (Fakulty aplikované informatiky (U5), Fakulty technologické (U15), Fakulty managementu a ekonomiky (U2) a Fakulty humanitních studií (U18) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů, které bychom takto rozdělili na akci na jednotlivých fakultách. V rámci veletrhu je vydáván Průvodce veletrhem pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín (Katalog), který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2000 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Termíny a uzávěrky:

Uzávěrka smluv na veletrh: 25. únor 2022

Uzávěrka dodání grafických podkladů: 25. únor 2022

Uzávěrka korektur: 11. březen 2022

Rozhodný den D pro finální výběr scénáře ze strany organizátorů: 11. březen 2022

Fotogalerii z posledního veletrhu konaného na Fakultě technologické naleznete zde.

Fotogalerii z posledního veletrhu konaného na Fakultě aplikované informatiky naleznete zde.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studují studenti šesti fakult následující obory a specializace:

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

 

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty aplikované informatiky (1) nebo fakult (2). Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Účastí na veletrhu získáváte automaticky jednu strukturovanou standardní stranu v Průvodci veletrhem iKariéra UTB Zlín zdarma. 

Parametry a termíny uzávěrek Průvodce veletrhem iKariéra UTB

  • Formát katalogu: A5 (šířka 148mm x výška 210mm)
  • Náklad: 2.000 kusů výtisků + elektronická distribuce
  • Plánovaná návštěvnost webu: 2.000 čtenářů
  • Uzávěrka pro zaslání grafických materiálů pro inzerci na UTB ve Zlíně: 25. února. 2022
  • Distribuce katalogu na UTB ve Zlíně: 5. 4. 2022 – 30. 5. 2022
  • Propagace webové verze Průvodce veletrhem / katalogu: 5. 4. 2022 – 28. 2. 2023

Volba typu inzerce:

Vaše nabídky zaměstnání, brigády, stáže nebo také diplomové práce můžete prezentovat pomocí standardních nebo kreativních stran.

 


Průvodce veletrhem iKariéra IAESTE UTB Zlín 2022

Brožura průvodce veletrhem iKariéra má formát A5 (210 mm na výšku a 148 mm na šířku). Na tomto rozměru může firma využít buď standardní stranu (strukturovanou), která obsahuje logo, obrázek, a pole Profil firmy, firma nabízí, firma hledá, firma požaduje a volitelně navíc průběh výběrového řízení, dále obory studia, které firma požaduje a možnosti spolupráce se studenta na diplomkách, bakalářkách, trainee programech, stipendiích atd. Druhou možností je pak využití kreativní strany, kdy zpracování obsahu celé strany A5 je výhradně na zaměstnavateli.

Vaše nabídky zaměstnání, brigády, stáže nebo také diplomové práce můžete prezentovat pomocí standardních nebo kreativních stran. Elektronickou variantu Průvodce veletrhem pracovních příležitostí naleznete zde. Výběr formátu a odesání grafických podkladů můžete realizovat prostřednictvím formuláře zde. Výběr typu obrázku prosím uveďte do poznámky formuláře: např. obrázek Variana 2 dle vzorů níže. Do formuláře se nedá zaregistrovat, přístupový odkaz vám musíme na kontaktní osobu zaslat emailem. 

×

Log in