IAESTE Zlín - Guide for Trainees 2015 Doporučený

IAESTE UTB Zlín právě vydalo nového průvodce pro naše zahraniční stážisty na rok 2015. 

 

Michal Zálešák

Exchange coordinator, IAESTE UTB Zlín

Internetová stránka: www.iaeste-zlin.org